حذف فایل Startup در دات نت 6
123 بازدید --

یکی از تغییرات مهمی که در پروژه های Asp Core از دات نت 6 می توان به آن اشاره کرد حذف فایل Startup می باشد.

در این فایل ما تنظیمات اولیه برنامه خود را در آن انجام دادیم. 

از .net 6 به بعد ما تمامی تنظیمات پروژه  را در فایل program.cs اضافه می کنیم و فقط با یک فایل کار می کنیم و این کار مدیریت پروژه را آسان تر می کند.

یعنی اضافه کردن سرویس ها و middleware ها از این به بعد در فایل program.cs انجام می شود.