ویدئوی معرفی دوره

آموزش صفحه بندی (Paging) در ASP.NET Core (MVC)

در این مینی دوره آموزشی صفحه بندی جدول را در MVC Core در .Net6 با کتابخونه X.PagedList رو آموزش داده می شود.

آموزش به زبان فارسی
آخرین بروزرسانی ####
قیمت دوره: 40,000 تومان