آموزش سئو در انگولار (Angular)

مثالی از نحوه استفاده از آبجکت Local Storage در حالت SSR