آموزش سریع تایپ اسکریپت

تایپ اسکریپت چیست؟چرا به تایپ اسکریپت نیاز داریم؟