محتوای دوره

  • 1 فصل
  • --:--
آموزش استفاده از ckeditor در MVC Core
8
اضافه کردن ckeditor به پروژه و تبدیل textarea به ادیتور
فارسی کردن و راست به چپ کردن ادیتور
آپلود عکس(تغییرات سمت کلاینت)
آپلود عکس(تغییرات سمت سرور)
چک کردن نوع فایل(مجاز کردن آپلود فقط عکس) و جلوگیری از تغییر پسوند فایل های مخرب
چک کردن حجم عکس قبل از آپلود و نمایش پیغام مناسب به کاربر

عنوان درس

دانلود ckeditor

توضیحات درس

دانلود ویدئو